Budownictwo

Komory prostopadłościenne

Komory prostopadłościenne znajdują szerokie zastosowanie w infrastrukturze podziemnej jako różnego rodzaju zbiorniki, komory połączeniowe, wodomierzowe, osadniki, piaskowniki itp.
Mogą mieć również zastosowanie w infrastrukturze naziemnej jako pomieszczenia techniczne czy sterownicze.

Komory produkcji wykonywane są z prefabrykowanych płyt żelbetowych, sklejanych i skręcanych doczołowo. Podstawą produkcji jest indywidualny projekt budowlany sporządzony przez zamawiającego. Istnieje również możliwość zamówienia projektu konstrukcyjnego. Nasi konstruktorzy posiadają wszelkie uprawnienia do sporządzenia takiej dokumentacji. Wymiary komór wynikają z projektu. Ze względów technicznych i transportowych długość komór nie powinna przekraczać 6,0 m,a szerokość 2,70 m.

Komory dostarczane są jako jednoelementowe + płyta pokrywowa. W szczególnych przypadkach mogą być wykonane jako dwuelementowe, dzielone poziomo. W takim rozwiązaniu sklejenie części komory wykonywane jest na budowie przez naszych pracowników.

Wyloty rowów

Elementy te mają zastosowanie jako wyloty drenów przy odwodnieniu pasa drogowego lub wyloty kolektorów w kanalizacji deszczowej.

Wyloty wykonywane są jako monolityczne.

Na zamówienie wykonujemy również wyloty o innych wymiarach, produkowane w oparciu o betonowe lub żelbetowe płyty prefabrykowane sklejane i skręcane doczołowo.

Ściany oporowe typu L

Prefabrykowane ściany oporowe typu L, mogą byś stosowane jako elementy murów oporowych do zabezpieczenia skarp, mogą też być stosowane jako elementy płotów, zasieków itp.
Elementy produkowane są zgodnie z normą EN15258 oraz krajowym odpowiednikiem PNEN15258.
Aktualnie oferujemy ściany o wysokości 3,05, 3,55 i 4,05m.

Inne wyroby prefabrykowane

W naszej ofercie znajdują się również elementy żelbetowe lub betonowe: podwaliny dla ekranów dźwiękochłonnych, płyty przykrywające o odpowiednich wymiarach do istniejących komór i zbiorników, płyty fundamentowe oraz inne elementy wykonywane na indywidualne
zamówienia.

Bloczki fundamentowe M6

wym.12x24x38cm

Bloczki fundamentowe M6 wykonane są z betonu C12/15 (B15).
Stosowane są do wznoszenia ścian fundamentowych, piwnicznych, oraz innych budowli.
Są to gotowe elementy, z których następnie jest układana konstrukcja.

Dodatkowo oferujemy:

- piasek
- kruszywa
- podsypki cementowo-piaskowe
- mieszanki betonowe oraz beton towarowy na podbudowy i stabilizacje
  (PN-EN 14227, PN-S-96012, PN-EN 206)