Kolejnictwo

Fundamenty palowe Typu: B-I, B-II, B-III, B-IA, B-IIIA

Zastosowanie: do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Wbijanie fundamentów wykonuje się przy pomocy palownicy torowej.
Fundamenty Typu B-I, B-II, B-III stosowane są do posadowienia na nich sieci słupów trakcyjnych, fundamenty Typu B-IA dla kotwień środkowych odciągów sieci trakcyjnej i lin uszynienia grupowego, fundamenty Typu B-IIIA dla kotwień ciężarowych.
Fundamenty palowe produkowane są w długościach od 2,5 m do 5,0 m ze stopniowaniem długości co 0,5 m i dostępne są wraz z osprzętem mocującym.


Oferowane dla inwestycji kolejowych fundamenty palowe zgodne są z wymaganiami technicznymi PKP PLK S.A., posiadają Krajową Ocenę Techniczną nr IK-KOT-2018/0020 wyd. 1 wydaną przez Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 202-UWB-068
wydany przez CWB w Warszawie oraz dopuszczenie do stosowania nr D/IST/27/2020wydane przez PKP PLK S.A