Gazownictwo

Obciążniki pierścieniowe, obciążniki siodłowe

Zastosowanie: stosowane przy budowie rurociągów przemysłowych i gazowych, jako osłona lub dociążenie.

Proponujemy obciążniki betonowe dla średnic rurociągów DN500, DN700, DN800, DN1000, DN1200. Obciążniki służą do dociążania rurociągów gazowych lub paliwowych, ułożonych w wodzie lub gruncie nawodnionym. W celu zabezpieczenia przed drganiami i wibracją rur, powstałymi w czasie przesyłania gazów lub cieczy pod dużym ciśnieniem, na powierzchni rury w miejscu styku dodatkowo stosuje się obciążniki z geowłókniną.

Obudowy gazociągów

Zastosowanie: stosowane przy budowie rurociągów, jako elementy ochronne.
Produkowane wg indywidualnych zamówień.